Leveringsvoorwaarden:

PRIJZEN                                   

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief:

 • BTW;
 • Beton t.b.v. verankering speeltoestellen;
 • Vracht/verzendkosten;
 • Reis-/montagekosten;
 • Kosten voor klic melding;
 • Kosten voor eventuele bodemverbetering

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

VRACHTKOSTEN                       

 • Onderdelen en zeer kleine artikelen worden verstuurd met doorberekening van de werkelijke kosten, met een minimum van € 12,50.
 • Transportkosten voor toestellen en ondergronden worden op basis van een offerte aanvraag berekend.

BETALINGEN                            

Betalingen binnen 8 dagen netto.

LEVERING EN VEILIGHEID         

Alle AVO speeltoestellen voldoen aan de laatst geldende veiligheidsnormen (NEN-EN 1176 en het Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen) en zijn goedgekeurd door een van de aangewezen keuringsinstanties. Plaatsingsinstructie, gebruiksaanwijzing en certificaat behoort tot de levering. Alle AVO speeltoestellen zijn voorzien van voetplaten en dienen geplaatst te worden op betonpoeren met ankerbouten. Indien het mogelijk is om zelf te storten, worden de ankerbouten en schetsplaten incl. tekening vooraf aan de levering verstuurd.

GARANTIE                                

Onze garantiebepalingen zijn als volgt:

 • 3 jaar garantie op de slijtvastheid van de ondergronden, uitgezonderd de tegels die intensief gebruikt worden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing;
 • 7 jaar op de poedercoating mits onbeschadigd;
 • 10 jaar op technische gebreken, mits gebruik volgens onze gebruiksaanwijzing.*

* Buiten de normale garantiebepalingen vallen gebreken ontstaan door normale slijtage, door ondeugdelijk gebruik, niet voldoende smering of smering met ondeugdelijk smeermiddel, alsmede reparaties en/of veranderingen door derden verricht en/of aangebracht.

AFWERKING                            

Al onze toestellen worden gestraald volgens SA2½ (Zweedse norm), waarna ze voorzien worden van een 2 laags poedercoat systeem (een zink epoxy poeder en een polyester poedercoat) of een 2-komponenten lak (daar waar lagers in verwerkt zitten).

Standaard in Rood, Geel en Blauw (RAL 3002, 1003 en 5017), andere RAL kleuren in overleg door u te bepalen.

Voor de ziltrijke omgevingen in ons land is er tegen een meerprijs van 20% een extra aan te bevelen behandeling (schooperen) beschikbaar.

CONSTRUCTIE-WIJZIGINGEN    

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in een constructie aan te brengen indien dit – volgens onze overtuiging een verbetering betreft of indien dit – door normaanpassingen – noodzakelijk is.

LEVERTIJD                               

Levertijden worden bij benadering vastgesteld en gelden nadat de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd. Overschrijding van een levertijd, om welke reden dan ook, of het niet uitvoeren van aangenomen werk of het niet leveren door overmacht, geeft geen recht op enige schadevergoeding.

Van der Most Special Products BV (AVO Speeltoestellen) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foute vermeldingen in de website, catalogus en prijslijst.


Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.